PRZEWÓZ OSÓB KRAJOWY
I MIĘDZYNARODOWY
ADAM STASIÓW